124 detaljno urađenih zadataka iz zbirke i sa ranijih testova